Loop de Kruitgracht in 

Sla aan het eind van de straat rechtsaf

Tegenover indian summer is de volgende code