Vervolg op de schoolstraat en ga verder rechtdoor 

Ga voor Streetlife naar rechts

zoek een gasthuis met de naam van een belangrijk handelswaar uit Oost indië

bij de regenbak is de volgende aanwijzing